NEN 4400-1

Kwaliteit en zekerheid: NEN 4400-1 en Stichting Normering Arbeid (SNA)

De NEN 4400-1 stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (zoals detacheringsbureaus) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten:
•    de identiteit van de onderneming
•    de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting
•    eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon
•    controle op de personeelsdossiers
•    het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers

Lidmaatschap ABU

Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel bureaus die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en gedetacheerden de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd, is kwaliteit continu gewaarborgd.

VCU gecertificeerd

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Voor wie?

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Multiselect Techniek is niet alleen trots op deze certificering en het lidmaatschap, maar ook trots op de medewerkers die zich zo strikt aan alle eisen houden! Meer weten? Bel of mail ons!

Multiselect Techniek is niet alleen trots op deze certificering en het lidmaatschap, maar ook trots op de medewerkers die zich zo strikt aan alle eisen houden! Meer weten? Bel of mail ons!